KVKK

ÜYELİK FORMUNDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Neo-Bloom Shop olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Ziyaretçilerimizin kişisel bilgileri Neo-Bloom Shop tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(v) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,ilkelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

Kimlik bilgileri (ör: ad, soyadı, cinsiyet, doğum tarihi), iletişim bilgileri (ör: adres, telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem bilgileri (ör: sipariş bilgileri, ödeme bilgileri, favori ürün bilgileri, sepet bilgileri vb.)

1- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi

2- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

3- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi

4- Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi

5- İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi

6- İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi

7- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi

8- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi

9- Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi

10- Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi

11- Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi

12- Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi

13- Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi

14- Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

15- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi

16- Talep / şikayetlerin takibi

17- Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi

18- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; üyelik formu, üyelik bilgileri sayfasını doldurmanız, sepetinize veya favorilerinize ürün eklemeniz, sipariş vermeniz, satın almış olduğunuz ürünleri iade etmeniz, destek talepleriniz gibi internet sitemizi kullanımınız vasıtalarıyla kısmen veya tamamen otomatik olan yollarla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Neo-Bloom Shop tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

1- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

2- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,   sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

3- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz? 

Yukarıda bahsedilen kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, siparişinizin teslim edilebilmesi amacıyla kargo şirketine ve hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde grup şirketlerimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

KVKK’nın ilgili kişilerin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi Neo-Bloom Shop a ait “https://Neo-Bloom.com/” adresinde yer alan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca sizlere kolaylık sağlaması adına hazırlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Formu” aracılığıyla bizlere iletebilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Neo-Bloom Shop

Adres: Şakayık Sokak, Evranos apt.No:21/6 Nişantaşı, 34365, İstanbul

Mail: info@Neo-Bloom.com

Çıkış
Çıkış
Üye Girişi
Çıkış
Sepet (0)

Sepetinizde ürün bulunmuyor. Sepetinizde ürün bulunmuyor.